ระบบบริหารการจัดการฝึกงานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เฉพาะเจ้าหน้าที่

 
กรมอุตุนิยมวิทยา

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

ระบบค้นหาสำหรับนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา

ระบบจัดการนักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขั้นการใช้งานและสำหรับนักศึกษา

  1. ทำการล๊อกอินด้วย รหัสนักศึกษา ตัวอย่างเช่น รหัสนักศึกษา 5243470009 ส่วน รหัสผ่านนั้นให้ใช้เป็นรหัสนักศึกษา คือ 5243470009

  2. หลังล๊อกอินด้วย รหัสนัักศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไข
    ปรับปรุงการข้อมูลส่วนตัวเพื่ออัพเดทข้อมูลปัจจุบันได้ ซึ่งจะมีหน้าแบบฟอร์มให้นักศึกษาแก้ไขได้ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ของนักศึกษาเองได้

  3. เมื่อล๊อกอินเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะสามารถหาสถานที่ฝึกงาน ซึ่งจะมีอยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งนักศึกษาสามารถ ค้นหาตาม จังหวัด หรือเขต ที่นักศึกษาสนใจในการ ขอฝึกงานกับสถานประกอบการนั้น ๆ

  4. หากนักศึกษาไม่สามารถ ล๊อกอิน ด้วยรหัสนักศึกษา หรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้...


   


ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: